درمان

درمان و یا به عبارتی برطرف کردن ناخوشی و کاهش آلام دردمندان و بیماران یکی از چشم اندازها ی اصلی ما در امر خطیر پزشکی بوده وهست . این در حالی است که زندگی ماشینی و طبقاتی گه گاه در تشخیص و درمان خلل وارد می کند. ما به دنبال رفع تمام موانع در برقراری این امر خطیر هستیم . ان شالله