ویزیت پزشک

با رعایت نوبت وهماهنگی قبلی در حوزه تخصصی ذکر شده شما هم در کلینیک و هم در منزل می توانید از حضور پزشکان و متخصصان ما بهره مند شوید.